Prevoznici

AUTOPREVOZ GS DOO BANJA LUKA

Stara zgrada

Preduzeće “Autoprevoz” iz Banjaluke je jedno od najvećih saobraćajnih preduzeća za obavljanje gradskog, prigradskog i međugradskog prevoza putnika u Bosni i Hercegovini. Osnovano je daleke 1945. godine. Sa osam zaposlenih radnika i tri autobusa Rješenjem Narodno-oslobodilačkog Odbora Grada Banja Luke, dobija naziv DASP (Državno autosaobraćajno preduzeće za prevoz putnika). Prvi zaposleni vozači bili su demobilisani partizani.

Nagli privredni i društveni razvoj pedesetih godina prošlog vijeka pogodovao je širenju tadašnjeg DASP-a. Uspostavlja se saobraćaj na svim regionalnim i međumjesnim linijama koje povezuju sve veće centre u BiH. Uvodi se prva međurepublička linija Banja Luka – Zagreb, a malo zatim i Banja Luka – Beograd. Već tada je Preduzeće doživjelo pravu ekspanziju, povećava se broj autobusa, izgrađuje se autobuska stanica u centru Grada, poslovni objekti i vlastita garaža.

2 3

Početkom 60-tih Preduzeće kupuje 40 hektara zemljišta gdje se prave upravna zgrada i radničke hale. Tu se i danas nalazi sjedište Autoprevoza, koji postaje jedan od vodećih u drumskom prevozu putnika na prostoru nekadašnje Jugoslavije.Sedamdesete su jedne od najbitnijih godina za Autoprevoz. Sa zaposlenih 2.200 radnika, uvode se prve linije za inostranstvo, prvenstveno Austriju i Njemačku. Preko 200 raspoloživih autobusa u tom periodu prelazi 56 miliona kilometara i prevozi 30 miliona putnika godišnje.

Do početka građanskog rata u BiH Autoprevoz prolazi kroz nekoliko reorganizacija. Usled posledica ratnih razaranja u periodu od 1992. do 1995. godine, praktično egzistira sa 10% vozila i najminimalnijim uslovima za rad. Završetkom rata 1995.godine Autoprevoz izlazi kao devastirano preduzeće sa nenadoknadivim gubitkom zbog 17 poginulih i tri nestala radnika i 43 ratna vojna invalida. Od 186 upotrebljivih vozila, od kojih je 76 bilo veoma konfornih, ostaje sa 31 ispravnim autobusom čija je starosna struktura bila preko deset godina. Zbog sve težih uslova za rad, Preduzeće se okreće osvajanju tržišta i iznalaženju minimalnih uslova za egzistenciju 599 preostalih radnika.

Takvo stanje pronalaženja izlaza iz teškoća potrajalo je sve do 2000. godine, kada je Autoprevoz, kao implementator projekta dobio donaciju Vlade Japana kroz dodjelu 35 novih autobusa za gradski saobraćaj, kao i opremu i autodijelove u vrijednosti od sedam miliona dolara. Ta donacija je bila jedna od ključnih prekretnica nakon čega je Preduzeće oživjelo i normalizovalo proces rada.

Slijedeća prekretnica u razvoju Preduzeća bila je privatizacija koja je izvršena 2002. godine, kada je Osnovno državno preduzeće transformisano u Akcionarsko društvo.

2012. godine Autoprevoz a.d. Banja Luka osniva novo preduzeće “Neobas” d.o.o. Banja Luka, koji se bavi uslugama prevoza putnika u međunarodnom saobraćaju, uslugama turističke agencije i autobuske stanica, te veleprodajom i maloprodajom dijelova za teretna motorna vozila.Danas AUTOPREVOZ posluje kao akcionarsko društvo u kojem udjel ima samo privatni kapital. Zapošljava  oko 300 radnika.U svom voznom parku raspolaže sa 28 vozila za gradsko – prigradski saobraćaj sa kojima održava 4 gradske, 2 prigradske i 6 područnih linija, te 5 vozila za međugradski saobraćaj sa kojima održava 2 međuentitetske i 1 međunarodnu liniju.
Osnovna djelatnost AUTOPREVOZ-a jeste drumski saobraćaj, gradsko-prigradski i međugradski saobraćaj.
Pored osnovne djelatnosti bavimo se i tehničkim pregledom i servisom motornih vozila i s tim u vezi vršimo veleprodaju dijelova u našoj trgovini motornih dijelova, ulja i maziva.  

BABIC BISS-TOURS DOO ZENICA


Društvo „BabićBiss-tours“  d.o.o. Zenica osnovano je 28. februara 1991.godine. U sklopu kompanije „Babić – Biss-tours“  d.o.o. Zenica , u kojoj je zaposleno je preko 85 radnika, postoji  sopstveni vozni park sa 40 autobusa visoke turističke klase.

Djelatnosti firme su:

– prevoz putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju,
– prodaja rezervnih dijelova za automobile,
– prodaja turističkih aranžmana,
– organizovanje učeničkih i studentskih ekskurzija i izleta,
– prodaja avio-karata za sve destinacije u svijetu,
– hemijska čistionica,
– auto-servis,
– iznajmljivanje autobusa.

Društvo „BabićBiss-tours“  ima 14 registrovanih redova vožnje:

 • 2 reda vožnje na općinskim linijama,
 • 1 kantonalni red vožnje,
 • 2 federalna reda vožnje,
 • 2 međuentitetska i
 • 7 međunarodnih redova vožnje.

Registrovane međunarodne linije su za :

 1. Švedsku (Malmo, Goteborg, Stockholm),
 2. Austriju (Beč,Linz, Salzburg,Bregenz),
 3. Hrvatsku (Slavonski Brod, Zagreb, Rijeka, Pula)

Certifikacijska kuća  BUREAU VERITAS iz Pariza je za ovaj opseg djelatnosti dodijelila 15.novembra 2006. godine  „BabićBiss-toursu“  d.o.o. Zenica    Certifikat za sistem upravljanja ISO standard 9001:2008.  Društvo„BabićBiss-tours“  je 2005.godine  povodom 20. marta Dana Općine Zenica  dobilo Plaketu Zenice za ostvarene rezultate u oblasti turizma i saobraćaja kao i za mnogobrojna sponzorstva i pokroviteljstva u oblasti sporta.

U tradicionalnoj akciji „100 najvećih u BiH“ časopisa „Poslovne novine“ („Privredna štampa“ d.o.o. Sarajevo) za 2008. godinu po visini ukupnog prihoda firma „Babić Biss-tours“ se nalazi  na 117. mjestu najboljih firmi u BiH. Po osnovu ulaganja u investicije u 2008.godini nalazimo se na 11. mjestu u kategoriji  srednjih preduzeća u BiH (u nabavku  najsavremenijih autobusa uloženo je 2,5 miliona KM). Godine 2010. u akciji „100 najvećih u BiH“  na rang listi velikih  preduzeća  po ukupnom  prihodu firma „BabićBiss-tours“   d.o.o. Zenica je svrstana na 98. mjestu. Biss-tours spada u najbolje turističke agencije u BiH.

U periodu od 2005. do 2010. godine broj prevezenih putnika u prosjeku je iznosio svake godine 540.000, dok je prosječan broj pređenih kilometara 3.000.000  km godišnje.

Da bi se osavremenio vozni park, u 2011. godini nabavljena su   dva moderna autobusa visoke turističke klase marke“ SCANIA“ čija je godina proizvodnje 2011.(kapacitet autobusa je 67 sjedišta). U 2013. godini nabavljena su   dva MAN-a čija je godina proizvodnje 2012. (kapacitet autobusa je 57 sjedišta). U 2015. godini firma je  obezbijedila još dva moderna autobusa  marke „SETRA“ čija je godina proizvodnje 2010. ( kapacitet autobusa  84 sjedišta). Autobusi imaju visok komfor, kuhinju, dvd-opremu, caffe bar, tri monitora i klima–uređaje. Ovi autobusi su angažovani za studentske i učeničke ekskurzije i  na međunarodnim linijama koje ova kompanija ima od BiH prema Hrvatskoj, Austriji i Skandinaviji.

Vlastiti turistički aranžmani, ekskurzije, turistička putovanja, sajmovi i organizacija vjerskog turizma učinili su da  „Babić – Bisstours“ d.o.o. postane prepoznatljiv brand u Evropi i Aziji. „Babić – Bisstours“ d.o.o.  svoju turističku ponudu temelji na organizaciji  turističkih putovanja i učeničkih i studentskih ekskurzija od Španije preko srednje Evrope do Turske.

Zanimljive strane destinacije za sve generaciju su: Španija (Lloret de Mar i Barcelona), Italija (Verona,Venecija, Rim), Francuska (Pariz), Mađarska (Budimpešta, jezero Balaton), Austrija (Beč ,Graz), Češka (Prag), Grčka (Solun, Paralije, Katerini, Atina), Turska (Istanbul, Izmir, Bursa,  Ayvalik, region Antalije), Crnogorsko primorje i Hrvatska (Jadransko more) .

BOSNAEXPRES DD DOBOJ JUG

USLOVI PUTOVANJA

Ove upute i uslovi rezervacije i kupovine turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između Bosnaexpres-a i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

 1. Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organizira turistička agencija Bosnaexpres može prijaviti u svim poslovnicama Bosnaexpres-a, telefonom, faksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupovine usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uslove rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je plaćanje na rate).

 1. Cijena i sadržaj aranžmana

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prevoza, hotelske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i aerodromske takse zračnih luka te troškove stručnog i lokalnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno):

–         Fakultativne (neobavezne) izlete i posjete,

–         Moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza

–         Ulaznice za objekte koji se posjećuju.

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

 1. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena

Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti Konvertibilne Marke (KM) i stranih valuta. Bosnaexpres može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:

–         promjene valutnih kurseva u odnosu na dan objavljivanja programa,

–         promjena troškova prevoza (goriva, cestarina i sl.),

–         promjene tarifa hotelijera i prijevoznika. Bosnaexpres može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno.

Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik lično dolaskom na prodajno mjesto Bosnaexpres-a ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je saglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora Bosnaexpres-a s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

 1. Popusti za djecu i druge pogodnosti

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

 1. Putna dokumentacija

Putna dokumentacija podrazumijeva:

 1. a)za aranžman uz vlastiti prevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti,
 2. b)za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja,
 3. c)za aranžman avionom: original voucher, program putovanja i avio kartu (elektronska forma).
 1. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u Bosnaexpres-ovim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/ apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

Bosnaexpres ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

 1. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/ apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije mogućprije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

 1. Odustajanje od putovanja

Ukoliko putnik otkaže aranžman Bosnaexpres od ukupne cijene aranžmana zadržava:

–         do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana a najmanje 40 KM

–         29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana

–         21 – 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

–         14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

–         7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana

–         nakon polaska 100% cijene aranžmana

–         za otkaz rezervacije «ranog bookinga», nakon isteka datuma za rani booking, organizator zadržava cjelokupan iznos aranžmana, osim u slučaju smrti putnika.

–         ako se putnik ne pojavi ili ne otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uslove Bosnaexpres  zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Bosnaexpres će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

 1. Osiguranje od rizika otkaza

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih okolnosti (bolesti, povrede…) morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odu- stajanja, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osigu- ravajućeg društva. Nepredviđene okolnosti kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo u skladu sa svojim uslovima.

U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatočtome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih okolnosti Bosanaexpres zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u tački 8. Ostali uslovi osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

 1. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inostranstvu

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem ovog Ugovora o putovanju, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti direktno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Bosnaexpres-a, pri čemu Bosnaexpres djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pažljivo proučiti uslove osiguranja prije kupovine.

 1. Otkaz putovanja od strane Bosnaexpres-a ili promjena programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Bosnaexpres zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Bosnaexpres zadržava pravo potpune i djelimične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći.

Bosnaexpres zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uslovi putovanja, kao što su neki od njih: promije-njen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne) prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom saobraćaju. Ukoliko Bosnaexpres otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

 1. Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati važeće lične putne isprave. Nevažeće isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Bosnaexpres, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Bosnaexpres pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Bosnaexpres-ov vodič će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Bosnaexpres može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu.

Bosnaexpres nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

 1. Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Bosne i Hercegovine i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

 1. Zdravstveni propisi

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

 1. Prtljaga

Prevoz prtljage avionom je besplatan do kilaže koju određuje avio prevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prevoz prtljage u zračnom prevozu. Kod prevoza autobusom prtljag se ne naplaćuje. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

 1. Reklamacije

U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana putnik može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uslovima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Bosnaexpres-a u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan sarađivati s predstavnikom Bosnaexpres-a i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Bosnaexpres ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovo-ljan, isti s predstavnikom Bosnaexpres-a i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Bosnaexpres-a i/ ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takvu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Bosnaexpres-u i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Bosnaexpres će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Bosnaexpres može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Bosnaexpres ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna oglašavanja i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i Putnik se odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva.

 1. Obveze Bosnaexpres-a

Bosnaexpres je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog djelatnika te brinuti o pravima i interesima putnika u skladu dobrim običajima u turizmu.  Bosnaexpres je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Bosnaexpres će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Bosnaexpres će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Bosnaexpres nije dužan pružati usluge van ovih Uslova. Bosnaexpres  ne odgovara za eventualne štamparske greške.

 1. Obveze putnika

Putnik je dužan brinuti se da lično ispuni uslove predviđene propisima Bosne i Hercegovine i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzrokuje, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uslova. Štetu koju je prouzrokovao, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

 1. Zaštita ličnih podataka

Putnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Bosnaexpres se obvezuje da neće lične podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja ličnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inostranstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja lični podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Lični podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, u skladu sa odlukom Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka. Stranka daje privolu da se njeni lični podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Bosnaexpres -a.

Završne odredbe

Ovi opći Uslovi putovanja predstavljaju Ugovor koji putnik sklapa s Bosnaexpres -om, odnosno s ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Bosnaexpres -a. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uslova, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inostranim organizatorima putovanja. Potpisivanjem ovog ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uslove putovanja. Ovo izdanje uslova putovanja isključuje sva ranija izdanja.

CENTROTRANS-EUROLINES DD SARAJEVO

Centrotrans-Eurolines osnovan je 1963. godine kao dio kompanije Centrotrans Sarajevo zadužen za pružanje usluga prijevoza putnika.

Kroz dugogodišnji rad Centrotrans-Eurolines je prošao razne faze organizacionih promjena koje, uprkos izmjenama društvenih prilika, nisu uticale na uspješnost poslovanja. Centrotrans je 1997. godine primljen u punopravno članstvo Eurolines organizacije.

Danas je Centrotrans-Eurolines sa svojim voznim parkom, koji broji više od 200 autobusa koji zadovoljavaju stroge sigurnosne evropske i svjetske tehničko-eksploatacione standarde, vodeća firma za autobuski saobraćaj u Bosni i Hercegovini. U našem vlasništvu su savremene auto-baze, pet poslovnih jedinica, osam autobuskih stanica te četiri savremeno opremljene turističke agencije.

Misija Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo je:

• Da se osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti prijevoza putnika korištenjem vlastitih ljudskih i tehničkih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području prijevozne djelatnosti,

• Da kompanija i njeni uposlenici održavaju sve prijevozne kapacitete u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalne zajednice u kojima djelujemo,

• Da kontinuirano jačamo sistem kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda transparentnosti poslovanja,

• Da podižemo kvalitet usluge i odnos prema putniku, tako da omogućimo optimalnu popunjenost i iskorištenost prijevoznih kapaciteta i da obezbjedimo prihode kojima se, kroz isplate plaća i dividendi, stvara zadovoljstvo uposlenih i vlasnika kompanije.

Vizija Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo:

Viziju je potrebno različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevne procedure i ono što je najvažnije upoznati radnike te korisnike usluga sa istom.
Upravo zato vizija Centrotrans Eurolines d.d.
u idućem periodu jeste:

• usmjerenje na kontinuirano pružanje kvalitetnih prijevoznih i drugih vrsta usluga razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa,

• usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja,

• osiguranje stalne edukacije i dodatnog obrazovanja svih uposlenika,

• provođenje propisanih procedura u skladu sa ISO standardima,

• obezbjeđenje stalnih i kvalitetnih primanja zaposlenicima u skladu sa ostvarenim rezultatima poslovanja,

• stvaranje imidža društveno odgovornog privrednog subjekta.

FLIX BUS CEE SOUTH DOO ZAGREB

Otkrijte svijet zelenim i inovativnim načinom putovanja

FlixBus je mladi autobuski operater koji je od 2013. godine milionima putnika širom Evrope promijenio dotadašnji način putovanja. Jedinstvena kombinacija tehnološkog start-upa, online kupovine i prijevozničke firme omogućila nam je da počnemo upravljati najvećom evropskom međunarodnom autobuskom mrežom u vrlo kratkom vremenu.

Zahvaljujući jednostavnoj kupovini autobuskih karata i brzorastućoj mreži linija, putnicima pružamo mogućnost otkrivanja svijeta bez obzira na njihov budžet. Zeleni autobusi osiguravaju najviši stepen udobnosti i sigurnosti, ekološki su prihvatljivi i nude pravu alternativu privatnom prijevozu.

FlixBus iskustvo – naš koncept za uspjeh

Naš uspjeh se zasniva na digitalizaciji tradicionalnog načina putovanja. Uz tehnološke inovacije, kao što su to rezervacija i kupovina autobuskih karata putem interneta, sama FlixBus aplikacija, besplatni internet i funkcija GPS Live Tracking za praćenje autobusa, stvorili smo novi način putovanja. Zahvaljujući planiranju i dinamičnom upravljanju cijenama, našim putnicima uvijek nudimo ono što je najbolje. Usko sarađujemo s malim i srednjim regionalnim preduzećima koja podržavamo: naši regionalni autobuski partneri, najčešće porodične firme s decenijama iskustva, odgovorni su za zelenu FlixBus flotu. Tako se inovacije, duh start-upa i jak, međunarodni brend spajaju s iskustvom i kvalitetom tradicionalnih preduzeća.


Od njemačkog start-upa do vodećeg evropskog prijevoznika

FlixBus su osnovala tri mlada preduzetnika iz Minhena s ciljem održivog putovanja koje će ujedno biti udobno i prihvatljivo za svakog putnika. U isto je vrijeme drugi njemački start-up, MeinFernBus, počeo širiti svoju mrežu zelenih autobusa iz Berlina u druge gradove po Njemačkoj.

Kada se 2013. godine u Njemačkoj zaustavio monopol željeznice nad tržištem putovanja, ova dva njemačka start-upa pozicionirala su se kao lideri na njemačkom autobuskom tržištu te su time nadjačali druge međunarodne korporacije. Nakon udruživanja timova iz Minhena i Berlina, FlixBus je postao dominantan lider u zemlji.

Od 2015. godine FlixBus se širi na međunarodno tržište: osnovao je domaće autobuske mreže u Francuskoj, Italiji, Austriji, Nizozemskoj i Hrvatskoj, a pokrenuo je i međunarodne linije u Skandinaviji, Španiji, Engleskoj i centralnoj i istočnoj Evropi. Danas putnici mogu koristiti najveću evropsku međunarodnu mrežu autobuskih linija.

Ovaj zeleni brend mobilnosti trenutno stvara i razvija skoro 1.000 zaposlenih u Minhenu, Berlinu, Parizu, Milanu, Zagrebu i Kopenhagenu, kao i hiljade vozača naših partnera iz cijele Evrope. Svaki individualni zaposlenik doprinosi razvoju i poboljšanju FlixBusove zelene mreže. Imaš li ličnost i timski duh da s nama osvojiš evropsko autobusko tržište? Onda se prijavi ovdje, možda imamo pravi posao za tebe.

GLOBTOUR DOO MEDJUGORJE

Globtour Međugorje je tvrtka koja se godinama razvijala u dva osnovna pravca: cestovni putnički prijevoz (ugovoreni i linijski) i turizam. Godine 2002. iz tvrtke Globtour izdvojena je zasebna tvrtka G-tour, koja se bavi turizmom, dočim se tvrtka Globtour nastavila baviti isključivo domaćim i međunarodnim cestovnim prijevozom putnika.
Globtour danas s autobusima vrlo visokog standarda povezuje nekoliko država iz bližeg i daljeg europskog okruženja, počevši od Norveške i Švedske, preko Danske, Njemačke, Švicarske, Austrije, Slovenije, Hrvatske pa sve do južnog dijela Crne Gore, i većeg dijela Srbije.
Više o linijama, voznim redovima i cijenama možete saznati otvaranjem zasebnih linkova ove stranice.
Pored Globtoura, u istoj grupi nalaze se i tvrtke Croatia Bus Zagreb, Salinea, Jadran Ekspres – Kotor i Jadran Ekspres – Subotica.
U navedenoj grupi tvrtki radi više od četiri stotine zaposlenih, a dio prodajne mreže organiziran je putem više od stotinu prodajnih mjesta, agencija, odnosno agenata. Na raspolaganju je 160 autobusa, odnosno komercijalnih vozila za obavljanje djelatnosti kojima se godišnje prelazi preko 15.000.000 kilometara.

U strukturi komercijalnih voznih jedinica daleko prednjače autobusi marke Volvo (90 %), kapaciteta od 49 – 87 sjedala (dvoosovinski, troosovinski i troosovinski – katni), te su na raspolaganju još i autobusi do 35 sjedala i kombi vozila do 8 i 18 sjedala.
Nakon dovođenja voznog parka na zavidnu europsku razinu i dalje se nastoji poboljšati kvalitet posada, agencijskog i operativnog osoblja kako bi se postigao kvalitetan odnos prema putnicima.U tu svrhu, osim razgranate mreže agencijske prodaje otvoreni su i vlastiti uredi u Međugorju, Mostaru, Čapljini, Ljubuškom, Posušju, Livnu, Nevesinju, Trebinju, Sarajevu, Tuzli, Srebreniku, Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Dubrovniku, Kotoru i Novom Sadu.

Svakako, veliku pomoć u komunikaciji s korisnicima usluga pružio je internetski servis koji uključuje i rezervaciju mjesta i prodaju karata (sama financijska transakcija kupnje karte kreditnom karticom u potpunosti je zaštićena od zlouporabe po uzoru na kupnju karata kod najvećih svjetskih kompanija u zračnom prijevozu).
Svaku primjedbu korisnika, bilo da se odnosi na vozno, uredsko, operativno ili agencijsko osoblje razmatramo posebnom pažnjom i odgovaramo na istu u najkraćem vremenu. Stoga molimo korisnike da svoja zapažanja, kritike, primjedbe i dobronamjerne komentare upute u pismenoj formi na e-mail ili fax uprave tvrtke, ostavivši svakako i svoj kontakt.
Unaprijed se zahvaljujemo svim korisnicima uz želju da postanu i ostanu zadovoljan putnik, kao i korisnik usluga ove europske putničke agencije koja svojim dosadašnjim preko dva desetljeća dugim radom i ubuduće nastoji dostići, usvojiti i primijeniti najsuvremenija znanja i tehnike prometne djelatnosti.

GOLUBIC DOO KOTOR VAROS